måndag 21 februari 2011

So many classes, so little time!

I'm taking so many classes at the moment. I love them all but It's a bit hard to keep up. I'm totally addicted to taking online classes. It's so inspiring and fun.

Just nu går jag massor av kurser. Jag älskar allihop men jag har lite svårt att hinna med allt jag vill :-) Jag börjar bli helt beroende av onlinekurser. Det är så himla inspirerande och kul.

Art Journaling 101 is really a fantastic class. I will show you my first attempts soon :-D

Art Journaling 101 är superbra, snart ska ni få se mina första försök...

Ali Edwards course Yesterday and today is everything I expected and more. Ali is just such a wonderful inspiring teacher and the layouts are so fun.

Ali Edwards kurs Yesterday and today är superkul. Layouterna man skapar i den kursen är så himla fina och meningsfulla. Ali är verkligen en fantastisk lärare.

One little word is a class that stretches over a whole year. We have one assignment each month. My little word for 2011 is balance.

Kursen One little word sträcker sig över hela året och har en uppgift/månad. Mitt lilla ord 2011 är balans.

My wellness class is actually going on it's last week now :-( I will really miss this class...

Min wellness kurs är slut den här veckan. Den har varit väldigt bra och betydelsefull för mig. Jag kommer att sakna den mycket.


I'm also taking a time management class. I think I will need it to find time for all my other classes, heee! :-D

Jag har också just börjat en tidshanterings kurs. Det kommer nog att behövas för att hinna alla andra kurser, hihi!

Lots and lots of love!


0 kommentarer: