torsdag 10 mars 2011

I want to be a better blogger - jag vill vara en bättre bloggare

I wish I had more time but I guess just have to accept that there will always be 24 hours in a day. I have a new phone now so tomorrow I'm going to learn how to blog from the phone so hopefully I will be a better blogger then :-) Until then I will share simple layout I made last week....

Jag önskar att jag hade mer tid men jag antar att jag måste acceptera att jag aldrig kommer att få mer än 24 timmar på ett dygn. Jag har skaffat en ny telefon så imorgon ska jag lära mig att blogga därifrån så nu hoppas jag på att bli en bättre bloggare. Tills dess vill jag visa en enkel layout jag gjorde förra veckan.

Lots and lots of love!

0 kommentarer: