söndag 20 september 2009

Kyrkoval idag

Idag är det val i den kyrka jag är med i. Jag gillar verkligen att vi är en demokratisk organisation där medlemmarna får bestämma vem som ska bestämma. Men vem ska då bestämma? Jag är kluven i detta. Egentligen tycker jag inte att de politiska partierna ska finnas med bland kandidaterna. Samtidigt tycker jag att det är en trygghet att de finns där. Självklart tycker jag att kyrkan ska styras av kristna, kyrkoaktiva, brinnande människor, men behöver det betyda att de inte är kandidater för ett parti? 

För mig är ens politiska åsikt viktig eftersom det berätar vilken människosyn och syn på samhället man har. Jag vill kyrkans verksamhet ska präglas av den människosyn och samhällssyn jag har, därför är det också lättare att parti-rösta eftersom jag då kan vara ganska säker på att jag kommer hålla med om de beslut som fattas.

Men bibelsyn och syn på kyrkan, är inte det viktigt då? Självklart är det viktigt men jag tror att den präglas av vilken människosyn och samhällssyn man har. 

Jag känner mig inte trygg med de politiskt obundna partierna eftersom jag inte kan vara säker på vilken grund kandidaterna står på. Några kommer säkert svara -på bibelns grund, eller -på kyrkans grund. Men vad är det? Bibeln går att läsas på många olika sätt och vi vet ju alla hur många olika åsikter en församling består av. 

Nej, jag kommer att rösta grönt idag som jag brukar. Så här skriver dom på sin sida:

"Vår politik vilar på tre solidariteter:
- solidaritet med världens alla människor
- solidaritet med kommande generationer
- solidaritet med skapelsen

Vi vill ha en öppen kyrka, en folkkyrka som människor oavsett kön, ålder, hudfärg, bakgrund, social status eller sexuell läggning ska känna sig välkomna och delaktiga i. Vi vill verka för jämställdhet och är emot all form av diskriminering. I en aktiv dialog med andra samfund och religioner kan vi uppnå en etisk grund till vårt mångkulturella samhälle."

Dessa ord stämmer överens med både min Gudssyn, människosyn och samhällssyn.

Hoppas att du röstar du med om du är medlem! 

Vinnaren i utlottningen publiceras senare idag, Kram!

0 kommentarer: